Van de voorzitter - CKV Albatros

Sponsors

Van de voorzitter

4 september 2023 19:30


Wij zijn weer begonnen! Afgelopen zaterdag is ook de jeugd onder goede weersomstandigheden van start gegaan met de voorbereiding van het nieuwe seizoen 2023-2024. Natuurlijk waren de trainingen al enige weken aan de gang en werden de nodige oefenwedstrijden gespeeld, maar de formele kick-off was toch afgelopen zaterdag met het DKL-toernooi.

Het was prachtig om al die kinderen weer vol passie te zien spelen. Soms nog wat onwennig, maar gaandeweg het toernooi kwamen de vaardigheden weer naar boven drijven. Er waren veel ouders, opa’s en oma’s en zelfs zijn er mensen van het KNKV gesignaleerd. De verkeerregelaars hadden hun handen vol om het verkeer in goede banen te leiden. In de keuken, in de kraam buiten en ook in de kantine was het druk. Heel wat koffie, tosti’s en allerlei ander drinken en eten werden over de geïmproviseerde bar aangereikt.
We willen al die vrijwilligers, die vrijdagavond al het terrein hebben ingericht, alle hulp in de keuken, achter de kraam en de bar, de scheidsrechters, de parkeerwachters en de toernooiorganisatie ontzettend bedanken voor de vele uurtjes werk om het toernooi tot een succes te maken. Een van de kinderen van KCC vroeg aan zijn trainer: “Mogen we volgend jaar ook weer komen?” Een mooier compliment kun je eigenlijk niet krijgen. Tenslotte willen we DKL Accountants en Adviseurs BV hartelijk bedanken voor de sponsoring van dit toernooi.

In de vakantie is er in en rond onze kantine en in de keuken zeker niet stil gezeten. De vloeren in de hallen en kleedkamers zijn vervangen en we hopen dat in het najaar de vloer in de kantine ook vervangen kan worden. De kantine-renovatiecommissie heeft eigenlijk geen vakantie kunnen vieren. Naast het sloopwerk, installatiewerk en opbouwwerk hebben zij heel veel werk verzet. We willen hen vanaf deze plaats al hartelijk bedanken voor alle inspanningen. Op 23 september doen we dat nog eens dunnetjes over als de nieuwe keuken en hopelijk ook de nieuwe bar feestelijk worden geopend.  Natuurlijk is de kantine nog lang niet af, maar in de afgelopen weken zijn wel belangrijke stappen gezet om de “huiskamer van Albatros” weer sfeervol te maken.
Wil je nog een steentje bijdragen zowel fysiek als financieel, je bent van harte welkom.

Ook de bestuurlijke kant van de verenging heeft in de vakantie niet stil gestaan. Er is het nodige gesproken over de trainingstijden en verdeling van de trainingsdagen en gelukkig zijn we daar uitgekomen. Nu zijn we alweer druk bezig om ook straks in de zaal iedereen weer een plekje te geven. Complicerende factor is dat de schotklok in toenemende mate door teams gebruikt kan worden en alleen de Develsteinhal over een dergelijke klok beschikt. Op 21 september gaat we met de VVG proberen oplossingen voor dit probleem te vinden i.s.m. de gemeente Zwijndrecht.

Sommige bestuursleden hebben diverse taken. Naast hun bestuurstaken hebben zij ook een rol als trainer/coach, kantinecommissielid of activiteitenregelaar en ze hebben daarnaast hun dagelijkse werk. Dat vraagt soms om keuzes maken.

Timon Lommers heeft aangegeven zijn functie in het bestuur m.i.v. het nieuwe seizoen te willen neerleggen. Uiteindelijk heeft hij na lang wikken en wegen besloten om het trainerschap van A1 te aanvaarden. Dit vraagt zoveel tijd, dat andere activiteiten moeten worden afgestoten. Wij zijn blij dat Timon deze keuze heeft gemaakt. Wij willen hem alvast hartelijk bedanken voor zijn werk en  zijn rol in het bestuur en wensen hem veel succes met zijn klus voor A1. Op de ledenvergadering zullen wij formeel afscheid nemen.

Gelukkig zijn we er in geslaagd twee nieuwe bestuurleden te vinden. Het bestuur zal aan de leden voorstellen om Laura Visser en Kees Euser te benoemen als nieuwe bestuursleden. Wij zijn blij dat zij zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie.

Op de laatste bestuursvergadering van 28 augustus hebben we de algemene ledenvergadering van vrijdag 29 september voorbereid. We willen de commissies nadrukkelijk nog een keer vragen de jaarverslagen uiterlijk 8 september naar Michelle te sturen. Het kost altijd tijd om alle stukken te completeren, dus graag het verzoek alles op tijd aan te leveren.

Op zaterdag 9 september start de veldcompetitie. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen op het Deveslsteincomplex. We hebben een vol programma met thuiswedstijden van de selectieteams. In de pauze tussen de wedstijden van het 2e en 1e nemen we afscheid van aanvoerder Mattijs Punt die in verband met een verhuizing de Albatrosselectie gaat verlaten.

Wij wensen alle teams een succesvolle start van de competitie en veel spelplezier in het komende seizoen.

Namens het bestuur, voorzitter Max

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!