Sponsors

Lage opkomst bij interessante ledenvergadering

4 oktober 2021 18:15


Er waren op vrijdagavond weinig Albatrosleden geïnteresseerd in de cijfers en besproken onderwerpen tijdens de ledenvergadering. Degenen die in de kantine aanwezig waren of online meekeken kregen echter interessante info.

Voorzitter Max van de Pol opende de vergadering om 20.00 uur met een korte terugblik op het lastige coronajaar met weinig korfbalwedstrijden. De meeste jaarverslagen van de commissie waren dan ook korter dan normaal, maar het bestuur gaf de welgemeende complimenten aan de technische- en activiteitenblokken. Ondanks de lastige omstandigheden werd er door de jeugd constant  doorgetraind en werden er online-activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd. Albatros noteerde wel wat bedankjes, maar ondanks alles was het negatieve saldo slechts 16 leden.

De Technische commissie liet de mogelijkheden van het Analyze-systeem zien en presenteerde haar nieuwe structuur met een indeling in werkgroepen. De sponsorcommissie kreeg een applaus voor haar sponsorpakketten en penningmeester Linda kon vaststellen dat het banksaldo van Albatros in het seizoen 2020-2021 behoorlijk gegroeid is. Immers, er waren veel minder uitgaven voor wedstrijden en huur van veld en zaal en dat compenseerde ruim het lagere bedrag aan kantine-inkomsten. De contributies zullen komend jaar dan ook niet verhoogd worden en er is financiële ruimte om een vaste camera in de zaal te gaan plaatsen.

Er werd nog gebrainstormd over de kleur van de kantinevloer die binnenkort vervangen wordt en er was eindelijk goed nieuws over het watertappunt.

Tot slot werden secretaresse Michelle Visser en de bestuursleden Roeland Barendregt en Eugène Biemans voor twee jaar herbenoemd. Voorzitter Max van de Pol deed de toezegging voor nog drie extra Albatrosjaren. Het bestuur kon ook een nieuw bestuurslid presenteren: Jeroen Glastra van Loon werd onder luid applaus benoemd tot bestuurslid Bijzondere activiteiten.

Voorzitter Max sloot de vergadering rond de klok van 22.00 uur.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!